1. Obchodní akce „Last Minute Serralunga do 30.6.2014“ (dále jen „Akce“) je organizována Punto Design s.r.o., sídlem V Jirchářích 12/1285, Praha 1, IČ 28253965 (dále jen „Vydavatel“ nebo „Punto Design“)

2. Akce má charakter prezentační a prodejní akce s vyhlášenou slevovou incentivou a omezenou platností.

Termín platnosti akce:

  • od 25.června 2014, 00.00 hod (GMT+1)
  • do 30.června 2014, 23.59 hod (GMT+1)

Místo pořádání akce: Provozovna č. 1003938035, Prezentační byt Pod Parukářkou 10, Praha 3

Platnost akce:

3. Obchodní podmínky akce:

Pevně stanovená sleva ve výši 15% se aplikuje na ceníkové ceny vybraných produktů a jejich odvozených konfigurací značky Serralunga pro objednávky učiněné v Termínu platnosti Akce a potvrzené do dvou pracovních dní od učinění.

Objednávka se má za učiněnou vyjádřením souhlasu s obchodní nabídkou, a to formou osobně učiněného podpisu nebo potvrzením prostředky elektronické komunikace (emailem) k rukám spol. Punto Design s.r.o.

Objednávka se má za potvrzenou připsáním úhrady zálohové platby dle zálohové faktury vystavené na základě učiněné objednávky ve výši 50% ceníkové ceny objednaného zboží.

Kombinace dalších slevových nároků. Pokud se při objednání v Akci zákazník prokáže Zákaznickou kartou Punto Design, uznávanou partnerskou kartou třetí strany nebo jiným platným slevovým nárokem, bude na nákup aplikována taková sleva, jež vrací vyšší hodnotu slevy.

4. Tyto podmínky vstupují v účinnost dnem vydání, jímž je 25.6.2014

Za vydavatele

Ing. Martina Sládková v.r.

Jednatelka Punto Design s.r.o.

Pavel Šindelář v.r.

Jednatel Punto Design s.r.o.